DANIŞMANLIKLARIMIZ

Kurumsal Performans Yönetimi danışmanlığı, kurumların misyon, vizyon ve stratejik hedeflerine uygun olarak iş süreçleri ve organizasyonel yapılarının, kurumsal performans ve verimlilik kriterleri kapsamında tasarlanması ve uygulanmasını kapsar.

Harput Ajans Kurumsal Performans Yönetimi danışmanlık çalışmalarımız, aşağıda belirtilen projeler kapsamında gerçekleştirilir.

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ

 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Projeleri 
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Projeleri 
 • Yönetim Karar Destek Sistemleri (MIS) Projeleri 
 • Üretim, Planlama ve Stok Kontrol Projeleri 
 • Ar-ge, Ür-ge, İş-Ge ve İnovasyon Yönetimi Projeleri 
 • Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme (BPR) Projeleri 
 • E-Ticaret Projeleri 
 • E-Dönüşüm Projeleri 
 • Kriz Dönemlerinde Performans Artırma ve Maliyet Düşürme Projeleri 
 • Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Projeleri 

İnsan Kaynakları Yönetimi danışmanlığı, kurumların misyon, vizyon ve stratejik hedeflerine uygun olarak insan kaynaklarının, mevcut ve potansiyel performanslarının tesbiti ve geliştirilmesine yönelik tüm uygulamaları kapsar.

 İnsan Kaynakları Yönetimi danışmanlık çalışmalarımız, aşağıda belirtilen projeler kapsamında gerçekleştirilir.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • İnsan Kaynakları Departmanı Kurulum ve Yeniden Yapılanma Projeleri
 • İnsan Kaynakları Performans Yönetimi
 • Çalışan Memnuniyet Analizi
 • İş Analizi, Görev Tanımları ve Yetkinliklerin Saptanması
 • İş Gücü İhtiyaç Tesbiti ve Organizasyonel Yedekleme
 • İşe Alım ve İşten Çıkarma Süreç Yönetimi
 • Oryantasyon Yönetimi
 • Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planlama
 • Kuruma Özel Eğitim Tasarımı ve Eğitim Süreçleri Yönetimi
 • Kurumsal Motivasyon Yönetimi
 • Şikayet ve Öneri Sistemleri
 • Ücret Sistemleri Yönetimi
 • Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim
 • Liderlik Yönetimi ve Ara Kademe Yönetici Yetiştirme
 • Tersine Mentorluk
 • Kurumsal Değişim Yönetim

Satış, Pazarlama ve Marka Yönetimi danışmanlığı, kurumsal marka konsepti ve hedeflerine uygun olarak, pazara sunulan ve sunulacak ürün ve hizmetlere ait tüm pazarlama ve satış faaliyetlerinin tesbiti ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları kapsar.

Satış, Pazarlama ve Marka Yönetimi danışmanlık çalışmalarımız, aşağıda belirtilen projeler kapsamında gerçekleştirilir:

SATIŞ, PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİM

 • Pazarlama/Satış Departmanı Kurulum ve Yeniden Yapılanma Projeleri
 • Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemleri
 • Büyük Müşteriler İçin Satış Ekipleri Yönetimi
 • Telefonla Satış Yönetimi (Call Center)
 • Kapıdan Satış Ekipleri Yönetimi
 • Bayi Satış Ekipleri Yönetimi
 • Franchising Yönetimi
 • Markalaşma ve Kurumsal Marka Yönetimi

Ürün, Sektör ve Pazar Analizleri danışmanlığı, yeni bir ürün/hizmet üretmek, yeni bir pazara/sektöre girmek, mevcut bir ürün/hizmeti geliştirmek ya da mevcut pazarda/sektörde bir geliştirme yapmak amacıyla, masa başı ya da sahada araştırma, inceleme, gözlem, veri toplama, analiz, planlama, strateji geliştirme vb. çalışmaları kapsar.

ÜRÜN, SEKTÖR VE PAZAR ANALİZLERİ

 • Sektör ve Pazar Analizi (İç ve Dış Pazar)
 • Ürün Analizi (Mevcut ve Yeni Ürün)
 • Hizmet Analizi (Mevcut ve Yeni Hizmet)
 • Hedef Kitle Analizi
 • Rakip Analizi
 • Mevzuat Takibi
 • Trend Analizi (Piyasa Raporları ve Göstergeler, Ekonomi Raporları vd.)
 • Strateji Analizi (Pazara Giriş, Tutunma, Genişleme, Çıkış, Kriz Dönemi vd. )