KİŞİSEL VE KURUMSAL EĞİTİMLER

Ne Yapıyoruz? 

2017 yılından beri konusunda uzman ekibimiz ile kamu ve özel sektör başta olmak üzere, pek çok sektöre özgün eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Kuruma özel tasarlanan, zamana yayılan ve sonuçları ölçülebilir gelişim programları ile eğitim sektöründe öncü olabilmek noktasında emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz.

Kişisel ve Kurumsal Gelişim, Kuruma Özel ve Katılıma Açık, Yönetim Becerileri, Performans ve Verimlilik, Yetkinlik Beceri Geliştirme, Yönetim Becerileri 

gibi alanlarda uzmanlaşmış 6 adet Gelişim Programı yürütüyoruz. Fark yaratan Değerlendirme hizmeti ile workshop ve seminer programları sunuyoruz.

 

Harput Ajans Eğitim Hizmetleri “Kişiye ve Kuruma Değer Yaratmak” felsefesi üzerine kurgulanmıştır. Bu amaç doğrultusunda   kurum/şirket çalışanlarının kişisel, kurumsal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, performanslarını arttırmak ve sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, kişilerin ve kurumun sürekli gelişimin sağlanması, maliyetleri düşürülmesi, verimlilik arttırılması, kalitenin yükseltilmesi, kuruma güveni arttırmak ve sağlamlaştırılması ile birlikte, kurum içi bilgi ve algı seviyesinin yükseltilmesi, motivasyonun arttırılması, aidiyet ve bütünün parçası olduğu algısının güçlendirilmesi hedeflerimiz arasındadır.

 

 

Nasıl Çalışıyoruz? 

Konusuna uzman Danışman kadromuzla, proje başında detaylı bir analiz çalışması sonrasında, eğitim ve gelişim programlarını tasarlıyoruz. Her proje sonrasında, ölçme ve değerlendirme metodlarımızla başarımızı ölçümlüyoruz.

İHTİYAÇ ANALİZİ

Konularında uzman danışmanlarımız/eğitmenlerimiz ile eğitim öncesinde kurumunuzun/şirketinizin kültürü ve beklentilerini anlamaya yönelik,iş başı gözlem,çalışanlarla bire bir görüşmeler,test,anket,hedeflerin,yetkinliklerin incelenmesi ile ihtiyaç analizi çalışması yaparız.

 SİZE ÖZEL TASARLARIZ

İhtiyaçlarınıza en iyi cevap verecek programı, tüm detayları ve aşamaları size özel tasarlarız.Sınıf içi eğitimlerin yanı sıra ödevler, sınavlar ve takip uygulamalarıyla beslenen özel eğitim programlarıdır. Tasarlanan programı adım adım hayata geçiririz.

 HAYATA GEÇİRİRİZ

Sınıf içi eğitimlerin yanı sıra ödevler, sınavlar ve takip uygulamalarıyla beslenen özel eğitim programlarıdır. Tasarlanan programı adım adım hayata geçiririz.

 

UYGULAMA

Titizlikle kurguladığımız takip programı ile bireysel koçluk,atölye çalışmalarını uygular,eğitim programlarının hedefe ne kadar ulaştığını kontrol ederiz.

 RAKAMLARLA DESTEKLERİZ

Tüm sürecin değerlendirmesini detaylarıyla inceler, rakamlar, gözlem ve yorumlarla üst yönetime sunarız.

TAKİP EDERİZ

Uygulanan eğitimin ne kadar içselleştirildiğini görmek, öğrenilen bilgi ve becerinin davranışa dönüştüğünden emin olmak için izler,geri bildirim veririz.

Kurumların ihtiyacına özel tasarlanan atölye çalışmalarında danışmanlarımızın analiz çalışmasında belirlediği gelişim alanlarına yönelik case study, senaryo çalışmaları ve grup çalışmaları gibi uygulamalar hazırladıkları programlarımızdır. Amacımız katılımcıların gelişim alanlarını görmelerini ve bu yönde aksiyon üretmelerini sağlamaktır. 

Online Olan Eğitim Programlarımız !

Eğitim vermek isteyen profesyonellerin, teke tek kişisel ve kurumsal eğitimleri yanı sıra sanal sınıf eğitimleri ile  uzmanlaşabilmek için ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgi ve becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanan online programda; eğitim, uygulama ve proje ödevleri yer almaktadır.

HARPUT AJANS EĞİTİM HİZMETLERİ

Amaç, eğitmen adaylarının, eğitimden sonra bir kariyer haritası
ve eylem planı hazırlaması, eğitmenlik ile ilgili gerekli donanımı kazanması, kişiye ve kuruma özel tasarlanan, zamana yayılan ve sonuçları ölçülebilir gelişim programları ile eğitim sektöründe öncü olmak olacaktır.

  • Kişisel ve Kurumsal Gelişim
  • Performans ve Verimlilik
  • Yetkinlik Beceri Geliştirme,
  •  Yönetim Becerileri
  • Kuruma Özel ve Katılıma Açık
  • Yönetim Becerileri

gibi alanlarda uzmanlaşmış 6 adet Gelişim Programı yürütüyoruz.Fark yaratan Değerlendirme hizmeti ile workshop ve seminer programları sunuyor.

 

 

 

Detaylı Bilgi Almak İçin

info@ajansharput.com 

Esra Demir : +90 506 106 81 90

Farklı eğitim ihtiyaçlarınızla ile ilgili talepleriniz için lütfen 0424 290 99 00